Welkom

.........bij de Stichting Reanimatie en AED NO Overijssel
oftewel de Stichting RANOO.

Via deze website willen wij u vertellen wie wij zijn, wat wij doen en welke idealen wij hebben.

Wij zijn een organisatie die reanimatiecursussen aanbiedt. Dit is de basale reanimatiecursus altijd gecombineerd met een AED cursus. Dit doen wij in de vorm van beginners- en herhalingscursussen. Wij zijn geen EHBO-afdeling. Wel zijn wij in staat om in 2 tot 3 uur per jaar u levensreddend handelen te leren.

Wij stellen het volgende vast:
In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie. Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden.

Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er snel wordt gedefibrilleerd. Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed ritme te brengen door middel van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren. Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdswinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes voortzetten. Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer. Toepassing van een AED binnen 6 minuten na ontstaan van de hartstilstand geeft een overlevingskans van ruim 70%.

Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 6 op 10!

Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden.

Partijen beogen met hun samenwerking de overlevingskansen na een plotselinge hartstilstand aanzienlijk te vergroten door de kennis, vaardigheden en toepassing van reanimatie en AED te verspreiden onder de Nederlandse bevolking.

Stichting Reanimatie en AED NO Overijssel