RANOO is COVID-proof

Vrij direct na de Corona virus uitbraak in maart 2020 heeft stichting RANOO de reanimatielessen stilgelegd en alle cursussen tot en met eind van het lesseizoen, juni, afgezegd.
Cursisten die zich ingeschreven hebben en nog zouden inschrijven zijn hierover geïnformeerd. Cursisten die zich ingeschreven hebben voor een herhalingsles worden op een nieuwe datum ingeschreven. Zij krijgen daarover bericht.
Cursisten die zich ingeschreven hebben voor een basiscursus krijgen hun inschrijfgeld terug en dienen zich op een veilige datum opnieuw in te schrijven. Verder hebben we de geldigheid van het reanimatiediploma, 1 jaar, verlengd tot en met juni 2021, zodat iedereen binnen deze termijn zijn/haar diploma kan verlengen.

Sinds 15 juni 2020 heeft de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) bepaald dat reanimatiecursussen weer opgestart mogen worden mits aan Protocol Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie.

We kunnen nu dus veilig starten met het geven van reanimatielessen maar moeten voldoen aan dit protocol. De hygiëne met name aan de oefenpoppen is zodanig dat er geen kans is op besmetting.

Gedragsregels en hygiëneregels cursuslocatie:

 • Meld je niet aan als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden).
 • Blijf thuis wanner een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Als je vlak voor de les bovenstaande klachten hebt annuleer direct jouw inschrijving op telefoonnummer 0523-265095. Kom dan niet naar de les.
 • De instructeur vraagt bij binnenkomst of je een van bovenstaande klachten hebt. Als dat zo is mag je niet aan de les meedoen.
 • Lees bij binnenkomst van de les de gedragsregels nog een keer door.
 • De instructeur vangt je op bij aanvang van de les en begeleidt je naar de lesruimte.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen met de desinfectievloeistof en laat dit opdrogen.
 • Houdt tijdens de les steeds 1,5 meter afstand van de instructeur of medecursist.
 • Bij het verlaten van de lesruimte of pauzes dienen de handen te worden gedesinfecteerd.
 • Bij toiletbezoek dienen de handen gewassen te worden (zie instructie goed handen wassen).
 • Blijf op je vaste zitplaats zitten en loop niet heen en weer. Volg de aanwijzingen van de instructeur op.
 • Bij handelingen aan de reanimatiepop dient de cursist handschoenen aan te trekken. Na de reanimatiehandelingen dienen de handschoenen weggegooid te worden in de prullenbak.
 • Cursisten dienen na de cursus de leslocatie één voor één te verlaten.
 • De instructeur zal tijdens de reanimatie de nodige hygiëneregels toepassen zoals desinfectie van de reanimatiepop.