Aanmelden als nieuwe groep bij RANOO

Voorwaarden voor een groep zijn:

  • Een groep is homogeen, dus een bedrijf, vereniging of commerciële instelling.
  • Een groep heeft een contactpersoon die contact onderhoudt met de organisator van stichting RANOO.
  • De contactpersoon zorgt voor het oproepen van de cursisten van de groep.
  • De contactpersoon houdt via een account het cursistenbestand bij en zorgt voor de inschrijving van de cursisten bij een afgesproken les.
  • Een groep betaalt een vast tarief ongeacht het aantal deelnemers binnen het maximum van 8 deelnemers (€ 240,00) bij een basiscursus en 10 deelnemers ( € 150,00) bij een herhalingscursus. Ivm COVID hebben we tijdelijk het aantal deelnemers bij een herhalingscursus teruggebracht van 12 naar 10. We hanteren dezelfde tarieven omdat COVID voor ons meer kosten met zich meebrengt.
  • Bij meer personen en voldoende ruimte, kunnen er 2 instructeurs komen, of er kan 2 maal een les gegeven worden.
  • Een groep kan op eigen locatie les krijgen of op een locatie van RANOO in Hardenberg.
  • Een groep heeft een factuuradres.
Vul onderstaand formulier volledig in om uw bedrijf, sportclub of vereniging aan te melden als cursusgroep

Algemeen

Naam van de groep:
Plaats:
Maatschappelijke achtergrond:
Soort cursus:

 
Aantal cursisten:
Locatie:

 
Standaard aanvangstijd van basisursus is 19:00 uur,
van een herhalingscursus 19:30 uur.
Afwijkende aanvangstijd:
Voorkeur cursusdag:
Opmerking:

Contactpersoon

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Opmerking:
 

Factuuradres

 
Naam:
t.a.v.:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Factuur per e-mail:   
Opmerking:

Privacyregels