Hartveilig Hardenberg

De Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen met een plan van aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners.

Burgernoodhulp is een levensreddende schakel bij hartstilstand

In de gemeente Hardenberg worden bij een 112 melding van een hartstilstand, naast de ambulance, ook maximaal 30 hulpverleners binnen een straal van 1500 meter van het incident per sms gealarmeerd om hulp te verlenen. In de gemeente Hardenberg zijn ruim 100 AED's altijd beschikbaar. Daarnaast zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners beschikbaar. Hiermee is de risico analyse van de Brandweer praktisch geheel ingevuld. De gemeente(raad) heeft geparticipeerd in de verwezenlijking door subsidie te verstrekken op de aanschaf van een AED en structurele subsidie te geven het continue proces te waarborgen en te monitoren. Hartveilig Hardenberg is opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.

De doelstellingen van Hartveilig Hardenberg ( opgericht in 2007) zijn kort samengevat:

  • Het voorzien van voldoende publiek beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren (AED) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde hulpverleners;
  • Het realiseren van een automatisch alarmeringssysteem en burgerhulpverlening in geval van hartstilstand via de meldkamer 112;
  • Controleren van de AED kasten en AED na gebruik;
  • Zo nodig ingang zetten van slachtofferhulp na een AED actie.

6-Minutenzone

Stichting Hartveilig Hardenberg realiseert eigenlijk de door de Hartstichting gebruikte model van de 6-minutenzone. Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED inzetten. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

Voor een goed werkende 6-Minutenzone zijn nodig:

  • Een actief oproepsysteem
  • Veel burgerhulpverleners
  • Voldoende AED's

Wilt u meer weten, surf dan naar www.hartveilighardenberg.nl
of stuur een mail naar

Gelieve niet de stichting RANOO te bellen of te mailen voor vragen over het AED netwerk.