Hartveilig Hardenberg

De Stichting Hartveilig Hardenberg is op 17 september 2007 opgericht om uitvoering te geven aan de opdracht van de gemeenteraad van Hardenberg aan het college van Burgemeester en Wethouders om te komen tot een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) gekoppeld aan een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners. In de gemeente Hardenberg zijn op dit moment ruim 100 AED's 24/7 beschikbaar. Ook zijn meer dan 1000 gecertificeerde hulpverleners actief beschikbaar.

Hiermee is er een nagenoeg dekkend 6 minuten netwerk in de gemeente Hardenberg. De gemeenteraad van Hardenberg heeft geparticipeerd in de verwezenlijking van dit netwerk door subsidie te verstrekken op de aanschaf van AED's en subsidie te geven om het continue proces te waarborgen en te monitoren. Daarvoor is Hartveilig Hardenberg opgenomen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid.

Het huidige netwerk van AED's is opgezet door middel van samenwerkingen met buurtverenigingen en bedrijven. Twee-derde van de kosten voor de AED zijn gedragen door verenigingen en bedrijven en een-derde is voortgekomen uit subsidies van de gemeente Hardenberg. Deze subsidies gelden voor de eerste 100 AED's.

Een netwerk kan natuurlijk altijd fijnmaziger. Wilt u als plaatselijk belang, buurtvereniging, bedrijf of misschien als particulier een AED bekostigen ten dienste van de samenleving, neem dan contact op met Hartveilig Hardenberg. Wij gaan dan met u in overleg over wat de mogelijkheden zijn.

Bij een melding van een mogelijke circulatiestilstand bij 1-1-2, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Er wordt dan een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners in de omgeving. Die burgerhulpverleners ontvangen een oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms.

HartslagNu zoekt in de database eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6-minutenzone opgezet. Deze 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur. Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED. In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich naar het slachtoffer begeeft. De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED.

Wilt u meer weten, surf dan naar www.hartveilighardenberg.nl
of stuur een mail naar

Gelieve niet de stichting RANOO te bellen of te mailen voor vragen over het AED netwerk.