Nieuws

geplaatst op 6-10-2021
laatste update 11-10-2021

Generaal pardon herhalingscursus

Tijdens de COVID-19 periode is het voor veel reanimisten onmogelijk gebleken een herhalingscursus te volgen. Daarom kondigen we vanaf 1 september 2021 een generaal pardon af dat geldig is tot 1 oktober 2022. In deze periode stellen we iedereen inde gelegenheid een herhalingscursus te volgen. Na 1 oktober 2022 gaat de normale gang van zaken in dwz. dat er één keer per jaar een herhalingscursus gevolgd moet worden. Na deze periode zal na 16 maanden geen herhalingscursus gevolgd te hebben, geadviseerd worden opnieuw een basiscursus te volgen.