Privacy

Stichting RANOO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de reanimatielessen zo optimaal en efficiënt mogelijk te organiseren. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van organisatie van reanimatielessen en aanleveren van statistische gegevens aan de Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.

Als laatste kan elke cursist inloggen op onze website met haar/zijn persoonlijke cursistennummer en haar/zijn eigen gegevens inzien, aanpassen en zo nodig zich uitschrijven uit ons bestand. De stichting RANOO geeft periodiek nieuwsbrieven af aan alle cursisten die ingeschreven staan in ons bestand. Elke cursist kan zelf aangeven hierop geen prijs te stellen en zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Stichting RANOO gebruikt de verzamelde gegevens om haar cursisten de volgende diensten te leveren:

  • De mogelijkheid dat de cursisten zichzelf kunnen inschrijven voor een beginnerscursus, herhalingscursus of kinderreanimatiecursus.
  • Goede en efficiënte planning van de reanimatielessen, waardoor de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt maar nooit ten koste gaat van een goede didactiek en aandacht aan cursisten.
  • Goede interne bedrijfsvoering met zo min mogelijk beslag op de vrijwillige capaciteiten.
  • Opleveren van jaarlijkse statistische informatie aan de reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting.
  • Verhogen van eigen verantwoordelijkheid van de reanimisten, zodat zij zichzelf in de gegeven periode op kunnen geven voor deelname aan een reanimatieles.
Stichting RANOO zal nooit cursistengegevens zonder toestemming van de cursisten aan derden ter beschikking stellen.

Cookies

Voor deze website worden alleen functionele cookies gebruikt. Deze worden verwijderd zodra de browser gesloten wordt.

Mocht u vragen hebben over deze privacy statement kunt u mailen naar: