Feiten en cijfers

Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Dat is ongeveer 2 per uur. Iedereen kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een kans van 6 op 10. Een hartstilstand komt altijd onverwacht.
Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 Nederlanders. Buiten het ziekenhuis zijn dat gemiddeld 300 mensen per week. Op het werk, op straat of op de sportclub. De meeste slachtoffers van een hartstilstand zijn thuis (ongeveer 70%).

Reanimeren redt levens. Hoeveel mensen worden nu eigenlijk gered door reanimatie? De kans op overleving na een hartstilstand hangt van veel dingen af: zag iemand het gebeuren? Werd snel reanimatie gestart? Was er een AED in de buurt en werd die aangesloten? De eerste 6 minuten zijn daarbij cruciaal, omdat de kans op overleving dan het grootst is.

De gemiddelde leeftijd van een slachtoffer van een hartstilstand is 66 jaar. Mannen worden 3 keer vaker dan vrouwen door een hartstilstand getroffen.

Factoren die de kans beïnvloeden om een hartstilstand al dan niet te overleven:

  • de ernst van de oorzaak van de hartstilstand, bijvoorbeeld een groot hartinfarct;
  • het soort hartritmestoornis; is het wel of geen schokbare ritmestoornis;
  • de snelheid waarmee de hulpverlening op gang komt;
  • de algehele lichamelijke en geestelijke situatie van het slachtoffer voor de hartstilstand.

Aanwezigheid omstanders

Bij ongeveer 70% van de slachtoffers van een hartstilstand is iemand aanwezig. Van hem of haar hangt iemands leven af. De meesten gaan reanimeren (ruim 60%). Omstanderreanimatie verdubbelt de overlevingskans.

Reanimatie – borstcompressie (hartmassage) en beademing- betekent dat de bloedsomloop en ademhaling doorgaan. De tijd tot de volgende stap(pen) defibrillatie en ambulancezorg wordt met reanimeren overbrugd. Reanimatie door omstanders verdubbelt de kans op overleving. Ook maakt reanimatie de hartspier gevoeliger voor defibrilleren.

Overlevingskans

Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Bij snel gebruik van het apparaat, dat elektrische schokken geeft om het hart weer goed te laten pompen, is de overlevingskans tussen de 50 en 70 procent.

In 49 procent van de gevallen wordt gebruik gemaakt van de AED. Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans, maar kan ook blijvende schade voorkomen. Na geslaagde reanimaties herstelt 90% volledig.

Bron: Hartstichting en HartslagNu

Lokale gegevens gemeente Hardenberg

Er zijn in 2014 29 keer via een 112 melding burgerhulpverleners ingeschakeld. In 2015 was dit 16 keer en in 2016 28 keer. Er zijn geen gegevens bekend over het aantal reanimatieslachtoffers dat een reanimatie heeft overleefd. Gelukkig zijn er weer een aantal levens gered dankzij de inzet van de vrijwilligers en de AED.
Er zijn nu ongeveer 1225 geregistreerde burgerhulpverleners in de gemeente Hardenberg.

Onlangs is de 100e AED geïnstalleerd in de gemeente Hardenberg.

Overijssel heeft het grootste aantal burgerhulpverleners van Nederland met een dekkingsgraad van 1,6% van de bevolking staan in deze provincie geregistreerd als burgerhulpverlener. Dat meldt de Hartstichting. In de provincie Gelderland is 0,7 procent van de bevolking geregistreerd als burgerhulpverlener en de provincie Flevoland blijft met 0,2 procent achter op het landelijke gemiddelde.

Bron: Hartveilig Hardenberg